language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN ( LÀM VIỆC TẠI QUẬN 5 )

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Kim An
Updated: 19/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

* KẾ TOÁN CHI PHÍ

§ Nhận xét sơ bộ về các chứng từ chi phí, mua sắm TSCĐ, công cụ, dụng cụ.

§ Hạch định và quản lý tất cả chi phí phát sinh. Dự phòng và có kế hoạch kiểm soát chi phí trong kỳ

§ Tiếp nhận, kiểm tra, tổng hợp các báo cáo kiểm kê định kỳ TSCĐ, công cụ, dụng cụ và các báo cáo các biến động TSCĐ hàng tháng.

§ Tính, trích khấu hao TSCĐ và phân bổ gía trị công cụ, dụng cụ định kỳ hàng tháng.

§ Quản lý về mặt giá trị, theo dõi biến động tăng, giảm, hạch toán khấu hao, phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ tại các bộ phận, phòng ban trực thuộc công ty và chi nhánh.

* KẾ TOÁN DOANH THU

§ Nhận/đối chiếu/kiểm tra/xác nhận số liệu doanh thu

§ Kiểm tra hồ sơ thanh toán hoa hồng khách hàng liên quan đến doanh thu

§ Hạch toán chi phí về hoa hồng hoặc doanh thu vào phần mềm kế toán.

§ Chốt số dư tài khoản liên quan đến công nợ và doanh thu theo phân công. Chịu trách nhiệm đối soát doanh thu, công nợ

§ Báo cáo doanh thu định kỳ cho Ban lãnh đạo

§ Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng chỉ định.

Job Requirement

§  Trình độ: Cao đẳng, Đại Học

§  Kinh nghiệm: 1 năm trở lên

§  Phẩm chất: trung thực, cẩn thận

§  Có kĩ năng: làm việc nhóm và kĩ năng xử lý nhanh vấn đề.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Kim An

http://taichinhsinhvien.com/gioi-thieu/gioi-thieu-vay/Company size: 100-300
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Kim An hiện có 50 chi nhánh và trên 200 nhân viên. Kế hoạch đến cuối năm 2018 công ty sẽ mở rộng lên đến 60 chi nhánh và...Detail
Job tags / Skills: Accountant

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN ( LÀM VIỆC TẠI QUẬN 5 )

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Kim An

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts