Tập Đoàn Kim Tín

Nhân viên Kế Toán Quản Trị

Tập Đoàn Kim Tín
Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  1 - 2 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  17/04/2023

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Employee Shuttle
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Kiểm tra và phân tích chi phí sản xuất thực tế và chi phí sản xuất theo ngân sách của các sản phẩm trong khối sản xuất.
 • Rà soát các nguồn đã ghi nhận để xác định costs pools, cost drivers để phân bổ chi phí sản xuất chung và chi phí các phòng ban liên quan đến sản xuất và giá thành sản phẩm.
 • Theo dõi kế hoạch sản xuất của từng chu kỳ để đánh giá và nhận định hiệu quả sản xuất và các nhân tố ảnh hưởng.
 • Tổng hợp, lập và phân tích báo cáo quản trị
 • Trực quan hóa số liệu bằng công cụ Power BI.
 • Tham gia giải trình các số liệu, báo cáo với BGĐ
 • Đề xuất các ý kiến cải tiến hệ thống trong và ngoài phòng KTQT
 • Đề xuất Kế hoạch tiết kiệm và Sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà máy
 • Xem xét, thẩm định, tổng hợp và phân tích ngân sách sản xuất hàng năm và điều chỉnh giữa năm.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan về kế toán kiểm toán
 • Ít nhất 1 tháng kinh nghiệm vị trí Kế toán giá thành
 • Ưu tiên biết về Power BI, lập và phân tích báo cáo quản trị.
 • Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm kế toán giá thành.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và viết báo cáo.Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn trọng, kín đáo.
  Có khả năng đi công tác

More Information

 • Age: Unlimited
 • Salary: Competitive
Save job Email me similar jobs Report job

Report job