About us

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÀ THANH

Employment Information

Nhân viên kế toán sản xuất - Quốc Oai, Hà Nội

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 2 - 10 Years

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÀ THANH

$ 7 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÀ THANH

$ 7 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

JELLYFISH Việt Nam

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi

JELLYFISH Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty TNHH Công nghệ Dược phẩm Lotus

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty CP Nhôm Việt Dũng

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NAM THÀNH

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi