language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên kế toán tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÀ THANH
Updated: 26/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

ü Tổng hợp các khoản thu chi của bộ phận, cân đối tài chính và kiểm soát dòng tiền;

ü Lập báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng;

ü Lập hồ sơ cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn, trung hạn, dự án với các ngân hàng

ü Lương: Thỏa thuận

ü Yêu cầu: Có kinh nghiệm mảng kế toán tài chính

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học kế toán,

Chịu khó, cẩn thận

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÀ THANH

www.betonghathanh.comCompany size: 500-900
Công ty CP Bê Tông Hà Thanh (betonghathanh.com) thành lập năm 2000, đến nay đã trở thành một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực bê tông, gồm 4 nhà máy...Detail

Nhân viên kế toán tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÀ THANH

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÀ THANH

Employment Information

Nhân viên kế toán tài chính

Location