From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên kế Toán Tài Sản

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam
Updated: 22/09/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Nhận và kierm tra chứng từ kế toán

- Thu thập xử lý thông tin số liệu kế toán

- Tập hợp các chi phí liên quan đến tài sản thiết bị

- Theo dõi, quản lý thường xuyên tình hình tăng giảm

- Thực hiện bút toán trích khấu hao, phân bổ, kết chuyển

- Tổ chức kiểm kê tài sản, đảm bảo chính xác của sổ kế toán với thực tế

- Lập các báo cáo cần thiết về tài sản

Job Requirement

- Hiểu biết về các nghiệp vụ kế toán

- Biết học hỏi và tiếp thu kiếm thức về máy móc

- Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán tài sản và các nghiệp vụ liên quan 

- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam là Công ty có 100% vốn nước ngoài, thuộc Tập đoàn ITM Hàn Quốc. Công ty bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm...Detail

People who applied to this job also applied to:

Nhân Viên kế Toán Tài Sản

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts