From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên kế toán thanh toán

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trường Phúc Hải
Updated: 21/09/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Annual Leave

Job Description

- Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch và thực hiện thanh quyết toán công nợ khách hàng và nội bộ thuộc công trình, dự án theo dõi, quản lý;

- Theo dõi, đôn đốc, lập kế hoạch và phối hợp kế toán công nợ thực thi thu hồi công nợ thuộc công trình, dự án, sản phẩm mình đảm nhận;

- Trên cơ sở qui định của pháp luật và hợp đồng ký kết, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ, đề xuất cho cấp có thẩm quyền và thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán các hạng mục công trình, dự án, sản phẩm kinh doanh đối với các nhà thầu, nhà tư vấn cung cấp dịch vụ hay vật tư hàng hóa và đối tác;

- Theo dõi quản lý chặt chẽ vật tư, trang thiết bị phục vụ công trình, lập kế hoạch thu hồi hoặc thanh lý sau khi công trình hoàn thành đối với kế toán kho hoặc chỉ huy trưởng công trình.

- Tập hợp phân bổ các chi phí liên quan, tính giá thành công trình, hạng mục công trình, các dự án và sản phẩm thuộc phần hành quản lý;

- Định kỳ thực hiện công tác giám sát, kiểm kê vật tư, chi tiêu tài chính tại công trình, dự án;

- Quản lý, bảo quản các chứng từ dự toán, báo giá, phê duyệt giá, hợp đồng thi công, hợp đồng mua sắm tài sản, vật tư, nguyên liệu cho công trình, dự án và hợp đồng tư vấn các loại liên quan đối với các dự án, công trình thuộc phần hành quản lý;

- Thiết lập hồ sơ danh sách các nhà thầu, các nhà cung cấp, nhà tư vấn đáng tin cậy cũng như giá cả các loại hàng hóa vật tư, dịch vụ trên thị trường để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, đánh giá khách hàng nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ;

- Thực hiện các báo cáo có liên quan theo định kỳ

Job Requirement

- Tốt nghiệp cao đẳng tài chính-kế toán trở lên;

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, nắm vững chế độ kế toán;

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công;

- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo;

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, phần mềm vi tính văn phòng;

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trường Phúc Hải

http://truongphuchai.comCompany size: 25-99
Công ty TNHH ĐT XD Trường Phúc Hải được thành lập vào tháng 5 năm 2004, tiền thân công ty là một siêu thị bán lẻ ngành điện thoại và thiết bị số, sau đó...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Nhân viên kế toán thanh toán

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trường Phúc Hải

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts