About us

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH

Employment Information

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking
Experience 3 - 5 Years

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

$ 11 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi | Ha Nam

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần IntelLife

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN XUÂN

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC GROUP)

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRẦN GIA

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

TẬP ĐOÀN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi