About us

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

Employment Information

Nhân Viên Kế Toán Thủ Quỹ Lương Cao (Yêu Cầu Kinh Nghiệm Cứng)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 15/08/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 2 - 5 Years

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

$ 6 Mil - 7,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Truyền Thông Khang

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GIẢN ĐƠN

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh