About us

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Maxbuy Việt Nam

Employment Information

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ - ĐI LÀM NGAY

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 07/05/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 2 - 5 Years

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Maxbuy Việt Nam

$ 9 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ & Thiết bị Việt Mỹ (VMinTech)

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔ CÔ LA BELCHOLAT

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi