About us

Công Ty TNHH Resorts International Viet Nam

Employment Information

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 26/07/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 3 - 5 Years

Công ty Cổ phần NDMREAL

$ 11 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sự Nghiệp Của Bạn

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNIS

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Passio - Passio Coffee Vietnam

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Dịch Vụ TL

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần tập đoàn Vinatech Việt Nam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Liên Sơn

$ Over 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Ngô Gia

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Xây Dựng An Phú Gia

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

DC TECHNOLOGY COMPANY

$ 13 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI

$ Over 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh