About us

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành

Employment Information

Nhấn viên kế toán thuế

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 24/11/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Binh Dinh

Vantage Logistics Corporation

$ Competitive

  • Binh Dinh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Dinh

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

$ Competitive

  • Binh Dinh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Binh Dinh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Binh Dinh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 15 Tr - 18 Tr VND

  • Binh Dinh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Dinh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Binh Dinh