language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Quốc tế Việt Sing
Updated: 26/04/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 1 - 2 Years

  Salary: Over

 • Industry: Accounting / Auditing / Tax

  Deadline to apply: 30/05/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Phụ trách kế toán thuế( Lập các báo cáo thuế theo quy định).

- Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm.

- Tính lương cho CBNV theo quy chế tiền lương.

- Lập bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ...hạch toán các khoản phân bổ đó.

- Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.

- Kiểm kê tài sản cố định đình kỳ.

- Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ trả trước, trích trước hàng tháng.

- Thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển.

- Theo dõi và quản lý công nợ.

- Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm.

- Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Job Requirement

- Kế toán có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, từng làm kế toán thuế tại Công ty làm về nghành hàng FMCG từ 01 năm trở lên.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 23 - 35
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Quốc tế Việt Sing

Company size: 100-499
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Việt Sing (Amie Co., Ltd) chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vệ sinh ngành giấy, bao gồm tã giấy trẻ em,...Detail

People who applied to this job also applied to:

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Quốc tế Việt Sing

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts