About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SYSTECH

Employment Information

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 17,000,000 VND
Deadline to apply 20/08/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment
Experience 3 - 0 Years

Công ty TNHH Công Nghệ Kính MB

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty Cổ phần Thương Mại Xây Lắp Hà Nội

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Hung Yen

CÔNG TY CỔ PHẦN CÚC PHƯƠNG

$ Competitive

  • Hung Yen

Công Ty Cổ phần Thương Mại Xây Lắp Hà Nội

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Hung Yen

PERSOLKELLY Vietnam

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

  • Hung Yen

Công ty TNHH SX và TM Đông Thành

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Hung Yen

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN LINH

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Hung Yen

Nhất Tín Logistics

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Hung Yen

Công ty TNHH Công Nghệ Kính MB

$ 6,5 Mil - 8,5 Mil VND

  • Hung Yen