language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty TNHH Tùng Lâm

Nhân viên kế toán trạm cân

Công ty TNHH Tùng Lâm
Updated: 13/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Hàng ngày phải báo cáo số liệu sắn nhập của ngày hôm trước.

- Cân xe nhập xuất hàng, lập chứng từ xuất kho trên phần mềm kế toán, lập biên bản giao nhận xuất hàng các mặt hàng ( xuất Cồn, xuất CO2, xuất bã sắn sấy, xuất bã ủ hoai, xuất Phân vi sinh, xuất dầu Fusel, nhập than, nhập sắn, nhập dầu DO…), đầu ngày giao chứng từ ngày hôm trước cho phòng kế toán,

- Lập biên bản xác nhận nhập sắn hàng ngày, lập biên bản bàn giao sắn hàng ngày,

- Làm việc, đối chiếu công nợ đối với mỗi khách hàng sắn (dân địa phương) định kỳ hay đột xuất khi có yêu cầu,

- Đối chiếu công nợ sắn tất cả các khách hàng định kỳ hàng tuần với TCT ty để TCT thanh toán cho các khách hàng,

- Theo dõi, lập bảng kê chi tiết số lượng sắn nhập hàng tháng, chốt số liệu sắn đối với các khách hàng hợp đồng.

- Lập bảng báo cáo tổng hợp nhập sắn cuối tháng, số liếu để bốc xếp tính lương cuối tháng,

- Hàng ngày lấy chứng từ lưu trữ, sắp xếp chứng từ gọn gàng, hợp lý,

- Trực tăng ca đột xuất hàng ngày khi có yêu cầu tại vị trí công việc (không giới hạn thời gian),

- Công tác tại Gò Dầu khi có yêu cầu đột xuất,

- Và một số việc khác khi quản lý và ban thu mua Tổng công ty yêu cầu.

Job Requirement

- Tốt nghiệm trung cấp, cao đẳng liên quan đến kế toán, tài chính.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có kỹ năng làm báo cáo, thống kê.

- Thành thạo kỹ năng máy tính văn phòng, biết sử dụng 1 số phần mềm kế toán.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

- Công ty có chỗ ăn, ở cho nhân viên ở xa.

More Information

  • Degree: Intermediate
  • Age: 25 - 45
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Tùng Lâm

Company size: 500-999
Công ty TNHH Tùng Lâm là một Doanh nghiệp tư nhân được thành lập từ tháng 04 năm 1994, là một trong các doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp cùng với sự mở cửa...Detail
Job tags / Skills: Accountant

Nhân viên kế toán trạm cân

Công ty TNHH Tùng Lâm

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts