language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

http://www.vinamilk.com.vn/vi/vung-nguyen-lieu/page/380/gioi-thieu-cong-ty

Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa Việt Nam là công ty do VINAMILK đầu tư 100% vốn, các nghành nghề kinh doanh của Công ty: Chăn nuôi bò sữa, Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Buôn... Detail

Nhân viên Kế toán

Employment Information

Job Description

- Am hiểu các chuẩn mực, chế độ kế toán, thuế và luật pháp hiện hành.
- Áp dụng hiệu quả vào hoạt động kế toán của công ty để đảm bảo hệ thống kế toán / báo cáo tài chính của công ty phản ánh kịp thời, trung thực, hợp lý và minh bạch.
- Chịu trách nhiệm trước Kế toán trưởng về các nghiệp vụ kế toán.
- Hướng dẫn thực hiện và kiểm tra công tác hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại Công ty và trang trại.
- Kiểm tra rà soát các tài khoản, phát hiện kịp thời các sai sót để xử lý
- Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán liên quan đến phần hành tổng hợp đúng theo quy định
- Cung cấp thông tin báo cáo tài chính, kế toán theo quy định và theo yêu cầu của Lãnh đạo phòng

- Lập kế hoạch ngân sách hàng năm của Trang trại liên quan tới các chi phí: hoạt động, quản lý, nhân sự …

- Đề xuất thiết lập các quy trình, quy định, hướng dẫn công việc, …của Ban Kế toán theo yêu cầu của hệ thống Quản lý chất lượng.

- Tổ chức làm việc với các đoàn Thanh tra, đoàn kiểm tra liên ngành, Kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ trong phạm vi công việc.

- Tham gia phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài chính của Trang trại từng thời kỳ.

- Tổng hợp dữ liệu phát sinh liên quan đến các phân hệ, phần hành thuộc công việc đảm nhiệm trên ERP (AR, AP, OM, PO, CM, OPM Inventory, Production, GL) và OPM Financials theo yêu cầu của kế toán công ty.

- Theo dõi, cập nhật tình hình tăng, giảm tài sản cố định, biến động đàn bò, bê. Phân bổ chi phí ngắn hạn và dài hạn.

- Khai báo bảo hiểm tài sản và vật nuôi (nếu có)

- Kiểm tra, giám sát các hợp đồng kinh tế, các tờ trình duyệt giá,… trong chức năng tài chính kế toán của Trang trại.

- Thực hiện lập các báo cáo định kỳ bên trong và bên ngoài của Kế toán như: Báo cáo KQKD, báo cáo chi phí, kê khai nộp thuế GTGT,…

- Thực hiện các hoạt động tài chính, kế toán trong Trang trại đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp Luật, của công ty.
- Lập các báo cáo, thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp quản lý

Job Requirement

-      Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

-      Tin học sử dụng thành thạo: Word, excel, power point, am hiểu ERP là một lợi thế.

-      Có khả năng kiểm soát và tổng hợp số liệu.

-      Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật

-      Tính cẩn thận, trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc, chịu đựng áp lực công việc cao.

-      Có khả năng làm việc độc lập, đam mê công việc kế toán.

More Information

  • Experience: 3 - 5 Years
Job tags / Skills:Nhân viên Kế toán

People who applied to this job also applied to:

Nhân viên Kế toán

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bò Sữa Việt Nam (VINAMILK)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts