From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Kế Toán

Blue Ocean Education
Updated: 12/09/2018

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 2 Years

  Salary:

 • Industry: Accounting / Auditing / Tax

  Deadline to apply: 11/10/2018

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Mô tả công việc chi tiết:

- Thiết lập quan hệ với các cơ quan liên quan như: thuế quan, ngân hàng ... để kịp thời cập nhật những yêu cầu, chính sách mới nhằm ứng dụng vào thực tế.
- Xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, thu chi đúng chuẩn mực kế toán.
- Lập các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ... cho Ban Giám Đốc.
- Thực hiện kiểm soát nguồn công nợ, nguồn thu, chi.
- Đảm bảo hài hoà nhiệm vụ, chức năng kế toán tài chính với các phòng ban liên quan.
- Kiểm soát chi phí trong công ty.
- Lập báo cáo tài chính cuối kì. Trực tiếp báo cáo lên Ban lãnh đạo, ban kiểm soát tình hình tài chính kế toán, việc thực hiện các kế hoạch tài chính trong tháng, quý, năm.
- Đảm bảo các loại báo cáo kế toán liên quan.
- Thiết lập quy trình, biểu mẫu kế toán để đảm bảo nghiệp vụ theo kịp sự phát triển kinh doanh của công ty và theo đúng quy định của các cơ quan liên quan.
- Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty.
- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.
- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành.
- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
- Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chính ngắn hạn.
- Thực hiện các công việc khác của cấp trên giao.

Job Requirement

2.      Yêu cầu chung :

 - Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản sổ sách, chứng từ, hóa đơn VAT, hợp đồng văn phòng

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về thu chi nội bộ, đề xuất thanh toán, báo giá, quy định về hành chính, nội quy công ty

3.      Quyền hạn:

-          Đề xuất các phương án, kế hoạch quản lý tài chính kế toán

-           Giám sát việc thực hiện quy định về thu chi, đề xuất thanh toán, tiết kiệm chi phí hành chính, văn phòng.

4.      Thời gian làm việc:

 + Thời gian làm việc chính thức:

-  Thứ 2 – thứ 7:      Sáng:   8:00 -12:00

                                 Chiều: 13:30-17h30

+ Thời gian làm việc ngoài giờ:

+ Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo, tập huấn, họp báo cáo của Công ty theo quy định.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Blue Ocean Education

duhocblueocean.vn
Được thành lập từ năm 2006, bởi một đội ngũ các cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo nhiều năm kinh nghiệm và tâm huyết, Công ty TNHH Thương mại đầu tư và Phát...Detail

People who applied to this job also applied to:

Nhân Viên Kế Toán

Blue Ocean Education

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts