About us

TOMATO Education

Employment Information

Nhân Viên Kế Toán

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Education /Training , Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 Years

Công ty TNHH CNTT TECH VISION - VSP

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Liên Kết Quốc Tế

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Success Together

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Hoang Gia Pearl

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Công Nghệ Mã Vạch Kỷ Nguyên

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Liên Kết Quốc Tế

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần KT-TM-DV Kỹ Nghệ Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MINH CHÂU

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH VŨ MINH

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Điện Sunny

$ Competitive

  • Ho Chi Minh