About us

Công ty TNHH Công nghệ và Phần mềm Trí Dũng

Employment Information

Nhân viên kế toán

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Administrative / Clerical , Human Resources , Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 - 2 Years

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần VILOGI

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ban Mai

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

HS-GOLF Vietnam

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDC

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phân Phối Egame

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi