About us

Barett Smart Factory

Employment Information

Nhân viên Kế toán

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 10/07/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment

Công ty Cổ phần Việt's Power

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Hung Yen

CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER VIỆT NAM

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TĐ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Hung Yen

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Hung Yen

Công ty TNHH XNK và TM Đông Thành

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Hung Yen

PERSOLKELLY Vietnam

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Hung Yen

Barett Smart Factory

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Hung Yen | Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

  • Hung Yen

Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý & Giải Pháp Đầu Tư Ever Win

$ Competitive

  • Hung Yen