About us

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

Employment Information

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Customer Service , Import / Export , Purchasing / Merchandising
Experience 2 - 3 Years

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BDA.SC

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ Competitive

  • Ha Noi