About us

TBS Logistics

Employment Information

NHÂN VIÊN KHAI BÁO HẢI QUAN

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Import / Export
Experience 1 Years

Công Ty TNHH Công Nghệ Bao Bì Yuto Bình Dương

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty Cổ Phần Công Nghệ & Truyền Thông Việt Nam (VNTT)

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

$ Competitive

  • Hai Phong | Dong Nai

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Duong

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty Cổ Phần BM Windows

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics

$ 8,5 Mil - 9,5 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Suntech Vina

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Castec Vina

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH Woosung Việt Nam

$ Competitive

  • Dong Nai