About us

Công ty TNHH Indo-Trans Keppel Logistics Việt Nam

Employment Information

Nhân Viên Kho (KCN Vĩnh Lộc)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 6,500,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Unskilled Workers , Others

Location

Công ty TNHH Indo-Trans Keppel Logistics Việt Nam

$ 6 Tr - 6,5 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CTY TNHH TM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VĨNH LỘC

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Ánh Minh (AMIMEXCO)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Thương mại và Xây dựng Vân Khánh

$ 6 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE

$ 7 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thiết Bị Nhiệt Đình Hải

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KHANG

$ 6,5 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh