language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Kho Thành Phẩm

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam
Updated: 16/08/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Nhận hàng từ bộ phận. kiểm tra số lượng thực tế và Mes nhập kho

- Nhận kế hoạch xuất hàng từ các bộ phận và packing xuất hàng theo FIFO

- So sánh số liệu tồn kho cuối tháng với kế toán

- Ghi chép nhập - xuất hàng ngày

- Sắp xếp hàng hóa trong kho

Job Requirement

- Không yêu cầ kinh nghiệm

- Chăm chỉ nhiệt tình trong công việc

More Information

  • Degree: College
  • Age: 22 - 30
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam là Công ty có 100% vốn nước ngoài, thuộc Tập đoàn ITM Hàn Quốc. Công ty bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm...Detail

People who applied to this job also applied to:

Nhân Viên Kho Thành Phẩm

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts