language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên Kho

Phương Vy Coffee
Updated: 20/07/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

o Nhận hàng hóa từ nhà máy về, kiểm hàng và nhập vào kho

o Quản lý hàng hóa trong kho tuyệt đối an toàn

o Xuất hàng hóa đúng theo hóa đơn

o Thực hiện việc xuất/nhập kho theo đúng thủ tục theo quy định của công ty

o Kiểm soát hàng hóa ra vào chặt chẽ, chuyển kho nội bộ, kiểm kê kho định kỳ;

o Báo cáo kho định kỳ; kiểm tra phiếu và lưu giữ tài liệu, hóa đơn theo quy định công ty.

o Vệ sinh kho bải, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối theo quy định của công ty và Phòng Cháy Chữa Cháy.

Job Requirement

- Có sức khỏe tốt.

- Năng động, nhiệt tình.

More Information

 • Age: 18 - 40
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Phương Vy Coffee

https://phuongvycoffee.com/en/homeCompany size: 25-99
Phuong Vy has its first coffee plantation in 1954 in a small town named Dak Mil, Dak Nong province. In 1992, Phuong Vy coffee store was officially launched...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Nhân viên Kho"

Nhân viên Kho

Phương Vy Coffee

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts