About us

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông

Employment Information

NHÂN VIÊN KHO

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 08/02/2021
Industry Freight / Logistics / Warehouse
Experience 1 - 2 Years

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty TNHH Hà Dũng

$ 5 Tr - 6 Tr VND

  • Hung Yen

Công Ty Cổ Phần Sanpronet

$ Competitive

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

$ 6,5 Tr - 8,5 Tr VND

  • Hung Yen

Kangaroo Group

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

$ 6,5 Tr - 8,5 Tr VND

  • Hung Yen

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Hung Yen

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông

$ Competitive

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hung Yen