About us

Able Garment Vietnam

Employment Information

Nhân Viên Kĩ Thuật May

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 29/08/2020
Industry Manufacturing / Process , Textiles / Garments / Fashion , Quality Control (QA/QC)
Experience 1 Years

Able Garment Vietnam

$ Competitive

 • Binh Dinh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Dinh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Dinh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Binh Dinh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Binh Dinh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Dinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ GM VIỆT NAM

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Gia Lai | Binh Dinh | DakLak

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Binh Dinh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành

$ 5 Tr - 7 Tr VND

 • Binh Dinh

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY

$ 10 Tr - 16 Tr VND

 • Binh Dinh

MegaCEO

$ 15,4 Tr - 19,8 Tr VND

 • Binh Dinh | Quang Nam | Quang Ngai