About us

Phương Vy Coffee

Employment Information

Nhân Viên Kiểm Hàng (Làm Việc Tại KCN VSIP 2, Bình Dương)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 16/06/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU

$ Competitive

 • Binh Duong

Công ty TNHH United International Pharma

$ Competitive

 • Binh Duong

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ 5 Tr - 7 Tr VND

 • Binh Duong

East West Industries Vietnam LLC.

$ Competitive

 • Binh Duong

East West Industries Vietnam LLC.

$ Competitive

 • Binh Duong

East West Industries Vietnam LLC.

$ Competitive

 • Binh Duong

Công ty Cổ Phần Công Nghệ & Truyền Thông Việt Nam (VNTT)

$ Competitive

 • Binh Duong | Ho Chi Minh

Ri Ta Võ

$ Competitive

 • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Binh Duong