About us

Công ty cổ phần Nafoods Group

Employment Information

Nhân viên kiểm soát chất lượng cây giống

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 30/04/2023
Industry Agriculture

Location

Công ty cổ phần Nafoods Group

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Gia Lai

Công ty cổ phần Nafoods Group

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Gia Lai

PepsiCo Foods Vietnam Company

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Gia Lai

Công ty cổ phần Nafoods Group

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Gia Lai

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

  • An Giang | Tay Ninh | Gia Lai

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

  • Attapeu | Gia Lai | Tay Ninh

SUNHOUSE MIỀN NAM

$ 14 Mil - 20 Mil VND

  • Gia Lai | Ca Mau | Kien Giang

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

  • An Giang | Tay Ninh | Gia Lai

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Gia Lai | Kon Tum

PepsiCo Foods Vietnam Company

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Gia Lai