About us

Tập đoàn Gạch men Hoàng Gia (Royal Ceramic Group)

Employment Information

NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ làm việc tại Nhơn Trạch, Đồng Nai

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 19/12/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Manufacturing / Process , Civil / Construction
Experience 1 - 5 Years

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 8 Tr - 13 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 8 Tr - 9,5 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Dong Nai