About us

J-Job Recruitment Network

Employment Information

Nhân viên kiểm tra chất lượng (QA staff) biết tiếng Nhật N3

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 400 - 700 USD
Deadline to apply 09/11/2020
Industry Electrical / Electronics , Quality Control (QA/QC)
Experience 2 - 3 Years

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 8,8 Tr - 15,4 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH KYOEI VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN WORKWAY

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

J-Job Recruitment Network

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

MegaCEO

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Bac Giang

CÔNG TY TNHH NATURE ORIGIN

$ 9 Tr - 11 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH JESCO CNS VIỆT NAM

$ 11 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 9,9 Tr - 14,3 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH JESCO CNS VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Công nghệ Dược phẩm Lotus

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi | Vinh Phuc