About us

Cty TNHH Yakult Việt Nam tại Bình Thuận

Employment Information

Nhân Viên Kinh Doanh Ban Giao Hàng Tận Nhà_Chi nhánh Bình Thuận

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 14,000,000 VND
Deadline to apply 15/02/2023
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development

Cty TNHH Yakult Việt Nam tại Bình Thuận

$ 9 Mil - 13 Mil VND

  • Binh Thuan

Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam

$ Competitive

  • Binh Thuan

Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam

$ Competitive

  • Binh Thuan

Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company

$ Competitive

  • Binh Thuan

Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company

$ Competitive

  • Binh Thuan

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Thuan

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 5 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Thuan

FPT Telecom - Chi nhánh Bình Thuận

$ Over 8 Mil VND

  • Binh Thuan