About us

Cty TNHH Yakult Việt Nam

Employment Information

Nhân Viên Kinh Doanh Bán Hàng Trực Tiếp Tại Bình Tân - HCM

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,300,000 - 12,300,000 VND
Deadline to apply 30/11/2022
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Food & Beverage (F&B)

Cty TNHH Yakult Việt Nam

$ 9,3 Mil - 12,3 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Cty TNHH Yakult Việt Nam

$ 9,3 Mil - 12,3 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Rita Võ

$ 6,9 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Megahome

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

TECHCOMBANK

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Long

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Cty TNHH Yakult Việt Nam

$ 10 Mil - 13,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Hung Yen

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Long

$ Competitive

  • Ho Chi Minh