About us

Công Ty Cổ Phần Modoho

Employment Information

NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CAO CẤP (THU NHẬP LÊN ĐẾN 100 TRIỆU)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 50,000,000 VND
Deadline to apply 27/12/2020
Industry Sales / Business Development , Customer Service , Real Estate

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch vụ City Real

$ 50 Tr - 100 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh