About us

Công ty Cổ phần Bất động sản Belleville Hà Nội

Employment Information

Nhân viên Kinh doanh Bất động sản Vimefulland (không yêu cầu kinh nghiệm)

Job level Entry Level
Salary $ 5,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 01/02/2021
Industry Sales / Business Development , Marketing , Real Estate

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ 3 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG PHÁT GROUP

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VMG

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Trace - Tec Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 6 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 6 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 6 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 6 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 6 Tr VND

  • Ha Noi