About us

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

Employment Information

Nhân viên Kinh doanh Bất động sản

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 25/08/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development , Real Estate
Experience No experience

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

$ 10 Tr - 50 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

$ 10 Tr - 50 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

$ 6 Tr - 20 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công ty Cổ phần Bất động sản Belleville Hà Nội

$ 10 Tr - 30 Tr VND

 • Nam Dinh | Ninh Binh | Thanh Hoa

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

$ 4 Tr - 10 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Thanh Hoa