About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MAI VIỆT

Employment Information

Nhân Viên Kinh Doanh - Bất động sản

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 22/05/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Real Estate
Experience 1 Years

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 10 Mil - 100 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 30 Mil - 200 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 10 Mil - 100 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 30 Mil - 100 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 30 Mil - 200 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 10 Mil - 200 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 10 Mil - 200 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BĐS HOÀNG GIA

$ 30 Mil - 100 Mil VND

  • Ha Noi