About us

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC

Employment Information

NHÂN VIÊN KINH DOANH BĐS

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , Real Estate
Experience 1 - 2 Years

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 15 Mil - 150 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHARM GROUP

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 50 Mil - 300 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 50 Mil - 300 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 10 Mil - 300 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 50 Mil - 300 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 15 Mil - 150 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 50 Mil - 300 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 10 Mil - 100 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bầu Trời

$ 10 Mil - 50 Mil VND

  • Ha Noi