About us

Công ty CP vật tư khoa học Biomedic

Employment Information

Nhân Viên Kinh Doanh Chuyên Môn Sinh Học, CNSH tại Hà Nội

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 25/07/2020
Industry Sales / Business Development , Medical / Healthcare , Biotechnology
Experience 1 - 10 Years

Công ty CP vật tư khoa học Biomedic

$ 8 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty CP vật tư khoa học Biomedic

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty CP vật tư khoa học Biomedic

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

JELLYFISH Education Việt Nam

$ 7 Tr - 11 Tr VND

 • Ha Noi

Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Korea Rental Vina

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TSI HÀ NỘI

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tư vấn Quản Trị Doanh Nghiệp Tinh Vân

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thông Tin Kokuen Tenko

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH MTV ĐT & PT Thiên Hoàng Nguyên

$ 7 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi