About us

Công ty Cổ phần giải pháp điện tử Việt Hồng Quang

Employment Information

Nhân viên kinh doanh CNTT

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 15/07/2021
Industry Sales / Business Development , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDC

$ Over 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDC

$ Over 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDC

$ Over 8 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDC

$ Over 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực TNTalent

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

HiCorp Co., Ltd

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Phần Mềm MOR

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi