About us

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Vĩnh Long

Employment Information

Nhân viên kinh doanh dịch vụ Internet FPT - Vĩnh Long

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ Competitive

  • Vinh Long

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Tra Vinh | Vinh Long

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Vinh Long | Can Tho | Hau Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Vinh Long | Binh Phuoc

ANHEUSER-BUSCH INBEV VIETNAM BREWERY Co.ltd

$ Over 10 Mil VND

  • Vinh Long | Can Tho | Kien Giang

Masan Consumer

$ Competitive

  • Vinh Long

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Vinh Long

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

  • Can Tho | Vinh Long | Tra Vinh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Vinh Long

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Vĩnh Long

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Vinh Long