About us

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Employment Information

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Marketing Online

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 07/07/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , Advertising / PR / Communications
Experience 1 Years

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Nguyên Liệu Hóa Chất Tản Viên

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Ngôi Nhà Châu Âu (Việt Nam)

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Ngôi Nhà Châu Âu (Việt Nam)

$ 12 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Trung Tâm Điện Máy & Nội Thất Thiên Hòa

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Trung Tâm Điện Máy & Nội Thất Thiên Hòa

$ 5,5 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Trung Tâm Điện Máy & Nội Thất Thiên Hòa

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh