About us

Công ty TNHH Two Kings Distribution

Employment Information

Nhân Viên Kinh Doanh Đồ uống kv Hoàng Mai

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 28/10/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development , Food & Beverage (F&B)

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ 7 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi | Nghe An | Hai Phong

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ 7 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam - Chi nhánh Hoàng Mai - Hà Nội

$ 5 Tr - 5,2 Tr VND

 • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam

$ 4,7 Tr - 5,5 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ 7 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CP ĐỒ UỐNG MỚI

$ 12,5 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ 7 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Tập đoàn Đầu tư Việt Phương

$ Competitive

 • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Hoàng Mai

$ Under 1 Tr VND

 • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Hoàng Mai

$ 4,7 Tr - 5 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn SUNHOUSE

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Thanh Hoa | Nghe An