About us

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

Employment Information

Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Quạt (tuyển gấp lương cứng 10-15tr +HH)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 22/01/2021
Industry Sales / Business Development
Experience 1 Years

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Mobiwork Việt Nam

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Homedy Inc.

$ 6 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Homedy Inc.

$ 6 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 15 Tr VND

  • Ha Noi