About us

Chi nhánh Đăk Lăk - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Employment Information

Nhân Viên Kinh Doanh - Eakar, Đắk Lắk

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 18/02/2023
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development

FPT Telecom Đăk Lăk

$ 8 Mil - 18 Mil VND

  • DakLak

Chi nhánh Đăk Lăk - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 6 Mil - 12 Mil VND

  • DakLak

Chi nhánh Đăk Lăk - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 6 Mil - 12 Mil VND

  • DakLak

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

  • DakLak

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • DakLak

công ty Toshiko Việt Nam

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • DakLak

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Dak Nông | DakLak

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Dak Nông | DakLak | Lam Dong

Trường Đại Học Đông Á - Đà Nẵng

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • DakLak

PepsiCo Foods Vietnam Company

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • DakLak