About us

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

Employment Information

Nhân viên kinh doanh Giải Pháp Marketing (Được Đào Tạo)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 20/07/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Advertising / PR / Communications

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công Ty CP Tập Đoàn MK

$ 6,6 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty CP Hạ tầng Viễn Thông CMC - CMC Telecom

$ Competitive

 • Ha Noi

JELLYFISH Education Việt Nam

$ 7 Tr - 11 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

FPT Information System (FIS)

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

FPT Information System (FIS)

$ 10 Tr - 17 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

 • Ha Noi