About us

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

Employment Information

Nhân viên kinh doanh Giải Pháp Marketing (Được Đào Tạo)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 15/10/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Advertising / PR / Communications

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản CEN Sài Gòn

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Da Nang | Binh Duong

Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý eK

$ 7 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Innovative Software Development

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh