About us

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

Employment Information

Nhân viên kinh doanh Giải Pháp Marketing (Được Đào Tạo)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 10/12/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Advertising / PR / Communications

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản CEN Sài Gòn

$ 6 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Da Nang | Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 6 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ 4 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Thanh Hoa

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Quản lý Y tế Blue Ocean (BOHC)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 7,5 Tr - 50 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi