About us

Công Ty Cổ phần Tập đoàn GCO

Employment Information

Nhân viên kinh doanh Giải Pháp Marketing ( Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm )

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 20/08/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Advertising / PR / Communications

Công Ty Cổ phần Tập đoàn GCO

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần VGEMS

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Truyền Thông Khang

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

$ 5 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Lam Dong

Công ty Cổ Phần VGEMS

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần VGEMS

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần VGEMS

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GIẢN ĐƠN

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần VGEMS

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 3T - ĐỨC THỊNH GROUP

$ Competitive

  • Ha Noi