About us

Công Ty Cổ phần tập đoàn GCO

Employment Information

Nhân viên kinh doanh Giải Pháp Marketing tại Thanh Hóa ( Được đào tạo )

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Advertising / PR / Communications

Công Ty Cổ phần tập đoàn GCO

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Tập đoàn GCO

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Tập đoàn GCO

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Tập đoàn GCO

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Tập đoàn GCO

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần tập đoàn GCO

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Thanh Hoa

Công Ty Cổ phần Tập đoàn GCO

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Tập đoàn GCO

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ Competitive

  • Thanh Hoa

An ­Co-operative

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Thanh Hoa