About us

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

Employment Information

Nhân Viên Kinh Doanh (Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 21/08/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Customer Service
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi | Lang Son | Bac Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi | Lang Son | Quang Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi | Lang Son | Quang Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi | Lang Son | Hai Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi | Lang Son | Hai Phong

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Bac Ninh | Bac Giang | Lang Son

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Bac Ninh | Bac Giang | Lang Son

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Bac Ninh | Bac Giang | Lang Son

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Bac Ninh

Mondelēz Kinh Đô Việt Nam

$ 12 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi | Bac Giang | Bac Ninh